Kenmerken

Juist de geleidelijkheid waarmee een burn-out ontstaat, biedt alle kans om de subtiele(re) signalen te leren herkennen. Wat zijn deze ‘lichte’ signalen dan?
Hier volgen een aantal, geclusterd per aandachtsgebied:
 

Stress
• ’s avonds moe thuiskomen
• meer dan voorheen ook thuis in gedachten met het werk bezig zijn
• ’s ochtends onvoldoende uitgerust naar het werk gaan
• moeite om alles tot in de puntjes goed te regelen
• onrust en piekeren
• ’s nachts wakker liggen over het werk
• snel geïrriteerd raken
• het gevoel hebben dat je geleefd wordt
 

Werkdruk
• het gevoel dat er te veel van jou verwacht wordt
• te veel taken die je niet afkrijgt
• behoefte om af en toe ziek te melden om op adem te komen en uit te rusten
• het gevoel dat je meer moet presteren dan je kunt
 

Werkbelasting
• het gevoel dat je alleen staat met jouw verantwoordelijkheid voor het werk
• het werk wordt emotioneel belastend
• je maakt je zorgen over jouw baan of jouw inkomsten
• het gevoel dat je niet voldoet aan de verwachtingen van jouw leidinggevende of klanten
• geen taken kunnen delegeren, geen grenzen aan kunnen geven
 

Samenwerking
• je ervaart onvoldoende steun door collega’s en jouw leidinggevende
• je ergert je aan de regels en de gang van zaken op het werk
• je voelt onderlinge competentiestrijd en jaloezie onder collega’s
• je voelt je niet gewaardeerd en gezien op jouw werk
• je voelt je niet betrokken bij beslissingen die jouw werk wel aangaan
• je krijgt kritiek en kunt er slecht mee omgaan
 

Balans werk-privé
• jouw privéleven staat onder druk door jouw werk
• je neemt steeds vaker werk mee naar huis, anders krijg je het niet af
• je werkt ’s avonds en ook in het weekend door
• je hebt nog nauwelijks tijd voor hobby’s en sociale contacten
• je ziet er tegenop om naar het werk te gaan en piekert hier thuis veel over
• privéproblemen hebben negatieve gevolgen voor jouw werk
• je voelt je zowel privé als professioneel tekortschieten
 

Persoonlijke beleving
• je voelt je onzeker
• je hebt faalangst
• je hebt een laag zelfbeeld
• je hebt het gevoel dat je geen grip meer hebt op jouw situatie, ook al wil je dat heel graag
• je ervaart nauwelijks flow en plezier in jouw werk
• je ervaart jouw pogingen om iets aan jouw situatie te veranderen zinloos
 
 

Een korte test

1. Slaap je slecht? (moeilijk inslapen, te vroeg wakker worden, nachtmerries, etc.)
2. Heb je diffuse lichamelijke gevoelens/pijnen? (Spierspanning en nekspanning, maag-, hoofd- en/of andere pijnen, misselijkheid, problemen met bloedsomloop)
3. Is jouw concentratie slechter dan je gewend bent?
4. Ben je emotioneel minder stabiel dan gewoonlijk? (lusteloos, opgefokt, terneergeslagen, etc.)
5. Kun je minder goed denken en/of dingen herinneren, of ben je minder opmerkzaam? (vergeetachtigheid, zwaar op de hand, etc.)
6. Vind je het moeilijk je te ontspannen?
7. Blijven jouw gedachten malen en heb je moeite dit stop te zetten?
 

Indien je meer dan drie vragen met een ja heeft beantwoord is het zaak er dieper op in te gaan. Je kunt altijd contact opnemen voor een uitgebreidere test.