Belemmering

Een hek betekent in de regel dat je ergens niet langs kunt of naar binnen mag. Je wordt tegengehouden in jouw pad door dat hek. Hier is dit hek zichtbaar en kun je er nog langs. Echter soms zien we geen hek staan, maar we voelen ons toch belemmerd om ons doel te bereiken. Wat maakt dat we ons op bepaalde momenten belemmerd voelen? En wie heeft dat (on)zichtbare hek daar dan neergezet?

Vaker dan we willen toegeven, plaatsen we zelf dat hek tussen de “plek” waar we onszelf bevinden en ons doel. We lopen er keer op keer tegenaan, laten onszelf ontmoedigen door die belemmering op ons pad en keren soms ook ontmoedigd maar weer terug naar die oude bekende plek (onze comfortzone). Het hek is als het ware een metafoor voor een belemmerende overtuiging. Een gedachte waarvan we stellig overtuigd zijn, en waaraan we ons gedrag hebben aangepast. Telkens als we tegen dat hek aanlopen, zeggen we tegen onszelf “Tja, hier kan ik niet omheen of overheen, dus ik kan daar toch niet komen”. Er ontstaat als het ware een “self-fulfilling prophecy” in de negatieve zin. We voelen ons bevestigd in ons falen en staken onze pogingen om ons doel te bereiken.

Een hek op ons pad, kunnen we echter ook zien als iets wat ons in het verleden heeft beschermd. Het heeft ervoor gezorgd dat we destijds niet die weg in zijn geslagen, omdat we dan mogelijk in ongewenste situaties zouden terecht komen. Zo ook, heeft een belemmerende overtuiging in het verleden meestal een positief doel (intentie) gediend. We kunnen op onderzoek uitgaan en ontdekken welk positieve intentie achter onze belemmerende overtuiging schuilt. Met die kennis kunnen we andere gedachten gaan formuleren die hetzelfde positieve doel nastreven én tegelijkertijd ons helpen dat doel te bereiken. In dit proces worden de belemmerende overtuigingen als het ware omgebogen tot stimulerende overtuigingen. We hebben het hek zelf weten te verplaatsen of er een andere weg langs gevonden. Stimulerende overtuigingen zullen ons – mits we er maar vaak genoeg mee oefenen – als self-fulfilling prophecy in de positieve zin, helpen om ons doel wél te bereiken!